Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Изработка на сайтове
Гласувай
Рейтинг
1

Училището е призвано да просвещава, напътства и развива. То трябва да обгрижва не само децата в него, но и цялата общност. То е като слънчев лъч, който дарява светлина и топлина и всички се радват на него. За да бъде позитивна краска в нашият пъстър и многолик ден, то трябва да достигне до нас по подходящ начин, а основното средство е Интернет пространството, посредством Интернет сайта. 

Екипът на „УЧИЛИЩА.BG“, съзнавайки и ценейки важността и отговорността на училището, реши да помогне в посока по-добър и ефективен начин за достигане до общността. Ние изграждаме лесно достъпни с модерна визия и изцяло в духа на конкретното училище Интернет сайтове и поемаме тяхната частична или пълна поддръжка.

Животът ни е бърз, динамичен и с много провокации. Нека заедно подарим красота, топлина и светлина.

Сайтове изработени от "УЧИЛИЩА.BG"

54. СУ "Иван Рилски" - София

4. ОУ "Иван Вазов" - Монтана

17. СУ "Дамян Груев" - София

5. СУ "Петко Р. Славейков"

79. СУ "Индира Ганди" - София

76. ОУ "Уилям Сароян" - София

97. СУ "Братя Миладинови" - София

156. ОУ "Васил Левски" - София

ДГ 110 "Слънчева Мечта" - София

 

54. СУ "Иван Рилски" - София
...
ДГ 110 "Слънчева Мечта" - София
...
156. ОУ "Васил Левски" - София
...
76. ОУ "Уилям Сароян" - София
...
79. СУ "Индира Ганди" - София
...
5. СУ "Петко Р. Славейков" Перник
...
17. СУ "Дамян Груев" - София
...
97. СУ "Братя Миладинови" - София
...