Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Кремена Христова Енчева - Начален учител, преподавател по английски език в НУ "Никола Козлев" - гр. Лясковец
Гласувай
Рейтинг
1

Връзка към Будителите.бг


Професионални отличия:

Носител съм на Почетна грамота на МОН „Неофит Рилски” 2013 г.  за високи постижения и  дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в областта на образованието.        Учител на годината 2013 от Фондация „Кузманов”, гр София за високи постижения в сферата на образованието.

Учител на годината 2013 от СБУ, гр. София в направление Начално образование за високи постижения и изключителен принос в областта на образованието.

Носител на  Годишна награда и Диплом за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието - 2013 г.

Отличена съм  за принос в образователното дело на област Велико Търново - РУО Велико Търново.

Учител на годината 2016 - почетно отличие на РУО Велико Търново.

Член  съм на Сдружение МЕГО – Морал, Етика и Гражданско образование по покана на Президента на фондация “Миню Балкански” - световноизвестният български физик проф. Минко Балкански.

От 2016 г. съм директор на Лятно училище по Морал, Етика и Гражданско образование към Националния Институт за Образование на  Фондация “Миню Балкански”.

                                                

Какво Ви мотивира да сте учител?

Да преподавам знанието точно, ясно и справедливо на основата на диалога и толерантността, да възпитавам личности, които откриват, тълкуват, защитават и практикуват – ЦЕННОСТ И ОТГОВОРНОСТ. Най- добрият начин да се преподават ценности е, когато учителят е жив пример за ценността, която преподава. Посветила съм себе си на тази кауза.

Разкажете ни една любима случка в училище.

В последните дни на август до вратата на класната стая пристъпи възмъжало момче, един от многото приятели, на които съм имала късмета да бъда класна. Учи в Англия. Разговоряхме. Слушах  с удоволствие. Преди три години, на раздяла с училището, ми беше написал трогателни думи как съм му помогнала да повярва в себе си и мечтите. Едно плахо момче от малкия Лясковец, добило самочувствието и куража да се чувства гражданин на света. Замислих се. Колко много значи това училище, запокитено на края, в един все по-унил град. Училище, което вече не съществува. На 1 септември тази година бе закрито. Училището, станало отворена врата към света, без която много от децата от дълбоката провинция никога не биха добили самочувствието да мечтаят за световно гражданство, да покоряват престижните колежи и университети. А той светът е обречен да бъде променян от младите хора. В душите на някои от тях съм оставила частица от себе си.

Кой беше вашият любим предмет в училище?

Биология

Къде са будителите?

Навсякъде около нас. Те са българска духовна категория, хора, които се разпознават по светлината, с която озаряват околните. С талант, с доблест, с мъдрост и отдаденост.

С какво се гордеете като учител?

Съзнателно и достойно изпълнен учителски дълг. Обучението и възпитанието са отговорност, от която зависи способността на ученика да се развива по-нататък сам, без помощта на учителя. Тази отговорност задължава учителя да живее за своите ученици, с техните грижи и проблеми, да прегърне мечтите им и да ги сбъдне. Човекът се създава от възпитанието, а то има приоритет пред образованието. Отговорността на учителя за неговите ученици се измерва с тяхното благополучие или нещастие, постигнати чрез обучението и възпитанието им. Да бъде един от своите ученици, но по-мъдър и най-добър - това е отговорността  на учителя!

 Моите първи ученици... Те  са вече на 30... Присъствала съм на сватби, кръщенета и изпращане зад граница.... Голяма част от учениците ми не остават в България и чиновете  за техните деца са празни...Полагам стараниe да давам личен пример на учениците си, че да си учител това е желана, призната и достойна професия.

Как виждате класната си стая след 5 години?

Пълна...

Какво искате да се промени в българската образователна система?

Огромният процент от инвестицията и работата трябва да е насочен към учителите. Без тях всичко е на хартия, само те могат да запълнят всяко несъвършенство или да обезсмислят всяка реформа.

Кое е най-важното, на което искате да научите своите учениците?

Да са креативни, гъвкави и да се стремят да учат през целия си живот. Стремежът ми е да дам възможност на всички деца да участват, да се чувстват равноценни, свободно да изразяват чувствата и проблемите, които ги вълнуват, да се подготвят за ефективно социално общуване, за усвояване на взаимодействието с връстниците и възрастните, за преодоляване на собствената егоцентричност и практическо упражняване на тези дейности и умения чрез работа по проекти, чрез обсъждане на реални проблеми, чрез участия в практически дейности и инициативи от местен, регионален и национален характер. Предизвикателство и голяма отговорност е да работиш точно с деца в крехката и деликатна начална училищна възраст, когато можеш да моделираш характери и поведение, да формираш представа за света около теб.

„Човешкият живот се измерва не с години , а с дирята останала след нас”. А дирята след нас са стотици  знаещи и можещи хора.

Има ли нещо по-знамимо от това?

Опишете ни класната си стая.

Любопитни очи, обич, уют, партньорство, уважение, диалог, толерантност, технологии.

Кой беше вашият любим учител и защо?

Избрах учителската професия, вероятно защото съм била несъзнателно повлияна от моите учители. Те имат много имена и лица и са докоснали трайно душата ми. Всичко, което съм е благодарение на моите родители и учителите! Никой не е по-голям от своя учител и моят стремеж всъщност е, ако мога да бъда като тях .


Добра практика: Да се научим да знаем, да се научим да правим, да се научим да бъдем,  да живеем заедно!

 

      Работата по проект разширява контекста от дейността на учениците и подпомага развитието на умения, необходими за конструктивно решаване на познавателни и практически проблеми, умения за работа в група, за търсене и представяне на информация, целенасочено извършване на дейност и създаване на собствен продукт. Моделът на проектно-базираното обучение се характеризира като среда, активираща учението, тъй като:

  • е центриран върху учението, а не върху преподаването;
  • предполага дискусии и преговори относно истинността и полезността на индивидуалните идеи – учениците самостоятелно планират, проектират и осъществяват своите идеи;
  • включва множество информационни ресурси, чийто подбор, преструктуриране и използване се осъществяват от учениците;
  • осигурява възможност за личностна изява в зависимост от знанията, уменията и компетентностите;
  • стимулира сътрудничеството и толерантността към позициите на другите;
  • осигурява условия за индивидуалните знания, а не за копиране;
  • учениците създават артефакти и са в състояние да защитят предназначението и смисъла им.

      Екипната работа като форма за организация на учебния процес при проектното обучение.Тя е в унисон с изискването на новото общество да се научим да живеем заедно, развивайки разбиране за другите, взаимно познание при съвместното общуване, гражданска и личностна отговорност. Тук основен акцент е сътрудничеството – сътрудничество в екипа и сътрудничество между екипите.  С въведения, изследван и  апробиран  проект „Да направим екологична карта на нашето селище” учениците участваха в Първата национална олимпиада по Гражданско образование в гр.Бургас, където заслужено получиха отличните оценки на комисията. На самото представяне на проекта на местно ниво бяха поканени и присъстваха кметът на Общината и експерти по опазване на околната среда от РИОСВ - гр. Велико Търново. По повод инициативата Лясковец бе обявен за най-зелено селище на церемония в Регионалната Екоинспекция. На 10 и 11 април 2012 г. Димитровград бе домакин на Първия национален „Панаир на проектите".Сдружение Начално образование с подкрепата на Община - Димитровград подаде ръка на децата, давайки им възможност за изява в Национален проект „Подай ръка…”.Своите разработки учениците презентираха на Открит пленер през двата дни на панаира. „Благославям мига, в който бяхме осенени от идеята да дадем думата на децата и те да са движещата сила. Защото те наистина дадоха живот на идеите.Бъдете благословени, учители - за духа, за идеите, за търпението, за волята, за това, че ви има! Българското образование има нужда от Вас!”- каза в обръщението си кмета на Димитровград. Община Лясковец достойно бе представена от учениците на НУ „Никола Козлев”. Те участваха в направление ”Подай ръка в родния край” и представиха работата си по проекта  „История и традиции на родното селище” . На Втория национален панаир на проектите представиха своя проект „Да чуем тишината...”

https://www.slideshare.net/atlantic/ss-33079211

Учениците от клуба по Гражданско образование са отличени със специалната награда за идея в Националния конкурс „За по- добър климат в училище”, организиран от Фондация Мадара – България. Наградите си получиха на специална церемония в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” гр. София. Победители са в Национален конкурс „Урок по толерантност”, организиран от Спасете децата – Обединено кралство в подкрепа на Национална информационна кампания за приобщаващо образование на деца с увреждания и специфични нарушения на способността за учене. Победители са в Национална благотворителна кампания под патронажа на Президента на Република България - „Магията на Коледа”, организирана от Национален военноисторически музей гр. София. Участваме в проекти на външни организации и институции, които служат като мост за сътрудничество между различни социални групи и групите на учениците и  стават  свързващо звено между местната общност и образователната система. Осигуряваме   публичност и медийни изяви на усилията и постиженията на младите хора в НУ „Никола Козлев” в областта на Гражданското образование на регионално, областно и национално ниво. Занятията се провеждат при „открити врати” с участието на родители, представители на НПО, граждани.

      Използването на проектното обучение е един ефективен и приложим, но не достатъчно познат и разработен начин за постигане целите на Гражданското образование. Според мен това е един от ефективните пътища на съвременното обучение в българското училище, което започва в началните класове.

http://bnr.bg/starazagora/post/100890244/deca-i-uchiteli-davat-primer-za-moral-etika-i-grajdansko-obrazovanie

http://veliko-tarnovo.net/novini/nov-klub-po-etika-i-grazhdansko-obrazovanie-otkriha-v-lyaskovskoto-utchilishte-vnikola-kozlevv.html


Галина Димиева - Учител в ДГ 14 "Дружба", гр. Варна
Какво ви мотивира да сте учител?Учителството е отговорно призвание и е нужно да се изпълнява от отдадени и ентусиазирани хора. Децата - бъдещето на нашата планета - са наша обща отговорност. Колкото повече усилия влагаме за тяхното израстване, толкова...
Ценка Димитрова - Старши учител в начален етап в СУ „ Николай Катранов“, гр. Свищов
Връзка към buditelite.bg 1. Какво Ви мотивира да сте учител?Една мисъл на писателя Ем. Станев „ Към всичко подхождай с любов-към цветето, към дървото, към птицата и човека...“. Вярвам, че в училище да образоваме само ума на децата не...
Пенка Цолова - Учител по история и цивилизации в СУ „Димчо Дебелянов”, гр. Белене
Какво Ви мотивира да станете учител ?Като деца играехме на учителки и не знам защо все мен определяха да съм учителка! Толкова ми беше интересно , че друга мечта не си спомням да съм имала. Не съжалявам за избора , който направих. Вече 34 години съм посветила...
Яна Дойнова - Арфист в ЧЕСОУ "Дорис Тенеди", гр. София
Какво Ви мотивира да сте учител?Още в детските ми години осъзнах важността на правилният педагог. Този, който те разбира и изкарва най-доброто от теб. Още от тийнейджърските ми години гледах да помагам на по-малките от мен. Виждайки как им влизам под кожата и...
Кристина Терзиева - Начален учител в 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров", гр. София
Казвам се Кристина Терзиева и от 2014 година съм учител в столично училище. Кандидатствайки за работа, бях изключително притеснена от факта, че всъщност нямах нито един ден практика. Да, но се оказа, че ме взеха на работа. Започнах като учител ЦДО. В началото се притеснявах...
Диана Велчева - Емануилиду - учител в ЧСУ „Мечтатели“, гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Съвременните деца имат нужда от все повече по-скоро от ментори, духовни хора, които да ги зареждат и стимулират да дават най-доброто, на което са способни. Виждам промяната у децата, които обучавам, усмивките и успехите им ме...
Борис Георгиев - Учител информатика и информационни технологии в СУ "Любен Каравелов", гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Всъщност никога съм нямал мотивация  да стана учител. Интересите ми бяха свързани с ИТ и тяхното приложение в бизнеса и ползата им за човека. През последната година на своето следване се явях на интервю за работа като...
Йоанна Димитрова - Директор на Детска градина №10 "Светлина", гр. Стара Загора
        “Viva la musica”.Казвам се Йоанна  Петкова Димитрова-  директор на детска градина “Светлина”, Стара   Загора от 2004 година.Носител съм на Награда Стара Загора в направление „Наука и образование“ за 2018 г., на почетното отличие на МОН „Неофит...